Vientiane: Minh chứng sống động cho hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm