Việt Nam - Canada xác lập quan hệ Đối tác toàn diện

Phóng sự ảnh Xem thêm