Việt Nam chính thức là thành viên HĐBA Liên Hiệp Quốc với 192/193 phiếu ủng hộ

Phóng sự ảnh Xem thêm