Việt Nam có thể sớm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu

Phóng sự ảnh Xem thêm