Việt Nam đã có nhiệm kỳ thành công tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp