Việt Nam tặng khẩu trang y tế cho các hội đoàn và bạn bè Pháp