Việt Nam ủng hộ hoạt động nhân đạo hỗ trợ người dân Ukraine

Phóng sự ảnh Xem tiếp