Vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm