Xúc động lễ tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Gạc Ma tại Cộng hòa Séc

Phóng sự ảnh Xem thêm