Ðại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phóng sự ảnh Xem thêm