50 năm Hiệp định Paris: Nhìn lại quá trình đàm phán lịch sử

Phóng sự ảnh Xem tiếp