Bạn bè Canada khâm phục một Việt Nam phát triển, có uy tín quốc tế cao

Phóng sự ảnh Xem tiếp