Công tác tuyên truyền giúp nhân dân Việt - Lào hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp