Cuộc gặp gỡ nghĩa tình của phụ nữ hai nước Việt Nam-Campuchia

Phóng sự ảnh Xem tiếp