Đại biểu quốc tế đánh giá cao thành tựu và sự phát triển của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp