Đại biểu quốc tế trồng cây Hòa bình nhân kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris

Phóng sự ảnh Xem tiếp