Đoàn đại biểu Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem tiếp