Đoàn đại biểu Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp