Gặp gỡ hữu nghị Hiệp định Paris - Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Phóng sự ảnh Xem tiếp