Hành trình hữu nghị qua 5 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp