• Kết nối doanh nghiệp, vận động viện trợ phi chính phủ Nhật Bản

  Kết nối doanh nghiệp, vận động viện trợ phi chính phủ Nhật Bản

  29/11/2023

  Trong nhiệm kỳ 2023-2028, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk là kết nối các doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp Nhật Bản; tăng cường vận động viện trợ các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân.

 • Yên Bái nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

  Yên Bái nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

  27/11/2023

  Xác định nâng cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tỉnh Yên Bái xác định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

 • Tăng cường kết nối đầu tư giữa các đối tác Hoa Kỳ với thành phố Cần Thơ

  Tăng cường kết nối đầu tư giữa các đối tác Hoa Kỳ với thành phố Cần Thơ

  27/11/2023

  Ngày 25/11, Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ TP Cần Thơ (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội xác định nhiệm kỳ tới tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác đầu tư giữa Hội và các tổ chức ở Hoa Kỳ.

 • Phát triển hội viên trẻ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga

  Phát triển hội viên trẻ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga

  27/11/2023

  Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao cho Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Hải Dương tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội vào ngày 24/11.

 • Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

  Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

  27/11/2023

  Trong 2 ngày 23-24/11, tại Bắc Giang, Cụm 1 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Kinh nghiệm và những giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội” và tổng kết công tác năm 2023.

Phóng sự ảnh Xem tiếp