Hoạt động kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris cho thấy sức mạnh của tình đoàn kết

Phóng sự ảnh Xem tiếp