Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp thành lập Chi hội Doanh nhân Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp