Hội đồng Hòa bình thế giới-hơn 70 năm vì hòa bình và công lý

Phóng sự ảnh Xem tiếp