Hơn 69 triệu cử tri trên toàn quốc sẽ tham gia bầu cử vào ngày 23/5