"Không để tình trạng lúc ứng cử thì gần gũi, lúc trở thành đại biểu quốc hội thì xa xôi"

Tin xem nhiều

Tin mới nhất

Phóng sự ảnh Xem thêm