Lễ Cầu Quốc thái dân an, hoà bình thế giới - lan tỏa những giá trị của hòa bình

Phóng sự ảnh Xem tiếp