Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định: Nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực