Ra mắt đặc san 50 năm Hiệp định Paris: Những bài học quý giá

Phóng sự ảnh Xem tiếp