Thanh niên Việt Nam-Lào góp phần giữ gìn, tăng cường quan hệ hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem tiếp