Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris

Phóng sự ảnh Xem tiếp