Triển lãm tư liệu báo chí về đàm phán và ký kết Hiệp định Paris

Phóng sự ảnh Xem tiếp