Trường Hữu nghị 80 phát động cuộc thi Kỷ vật kể chuyện

Phóng sự ảnh Xem tiếp