Ủy ban Trung ương MTTQ tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp