Video: Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp