Việt Nam - Một trong những nước tham gia sáng lập Hội đồng Hòa bình thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp