“Việt Nam là đối tác quan trọng của Hội đồng Hòa bình thế giới”

Phóng sự ảnh Xem tiếp