Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa các địa phương của Lào và Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp