Đoàn hội hữu nghị Lào - Việt thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Liên hiệp CTCHN Việt Nam, đoàn Hội hữu nghị Lào -Việt do đồng chí Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt dẫn đầu thăm Việt Nam từ ngày 12 - 18/7/2011. Sau đây là một số hoạt động của Đoàn tại Việt Nam. (Ảnh: TV)
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|EEA84AA2-8D50-4E14-868A-3E9FACD7EC87
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp