Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ V

Ngày 30/12/2013, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2013-2018). Ban Thông tin đối ngoại xin giới thiệu một vài hình ảnh về Đại hội.
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|4B5B1457-9F3C-457A-B7BB-0CEC43ABAD54
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp