Du xuân hữu nghị 2015

(Vietpeace) Ngày 21/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai và UBND huyện Phúc Thọ, Hà Nội tổ chức chương trình Du xuân hữu nghị 2015. Ban thông tin đối ngoại xin giới thiệu một vài hình ảnh của chuyến Du xuân hữu nghị 2015 tại huyện Quốc Oai và Phúc Thọ, Hà Nội:
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|8A466F1C-8CB3-4E6D-A6A1-CCC93307D4C0
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp