Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VI

(Vietpeace) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban thông tin đối ngoại xin giới thiệu một vài hình ảnh về Đại hội:
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|28D9B75E-928C-4B2E-B7FE-7572191F17FC
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp