Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Xri Lan-ca thăm và làm việc tại Xri Lan-ca.

(Vietpeace) Nhận lời mời của Hội Đoàn kết Xri Lan-ca – Việt Nam, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Xri Lan-ca do đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Xri Lan-ca dẫn đầu thăm và làm việc tại Xri Lan-ca từ ngày 15-19/5/2015.
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|8D555AFC-6A34-48B6-8BD1-54A8B3957DC6
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp