Hành trình “Theo chân Bác” tại Lào và Thái Lan

Từ ngày 16-21/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình “Theo chân Bác” tại Lào và Thái Lan. Đoàn đại biểu Việt Nam có gần 60 đại biểu là đại diện các cơ quan đoàn thể, các Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Thái Lan ở Trung ương và địa phương do bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Trưởng đoàn. Vietpeace xin giới thiệu hành trình của đoàn:
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|27CC1E1A-1DB4-4F72-8562-97D5F4EB884E
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp