Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VIII

(Vietpeace) Ngày 08/6, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|AF5C7F0C-A9AC-44B0-B5E6-A49EA8940D88
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp