Đoàn các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam thăm, làm việc tại Hoa Kỳ

(Vietpeace) Từ ngày 01-11/8/2016, theo Chương trình trao đổi đoàn thường niên giữa Hội Việt - Mỹ và tổ chức “Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ” (ACYPL), đoàn các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam gồm 07 thành viên hoạt động trong các lĩnh vực đối ngoại nhân dân, giáo dục đào tạo, truyền thông, bất động sản, kiến trúc, dệt may, thời trang, y tế... do ông Bùi Văn Nghị, Tổng Thư ký Hội Việt - Mỹ dẫn đầu, sang thăm làm việc tại Mỹ. Ban thông tin đối ngoại xin giới thiệu một vài hình ảnh về hoạt động của Đoàn:
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|C76557C9-2167-4A94-9C08-6B9B332F71ED
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp