Đại hội lần thứ II Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

(Vietpeace) Sáng 10/10, tại thành phố Bắc Ninh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021. Vietpeace xin giới thiệu một vài hình ảnh tiêu biểu của Đại hội:
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|23ECEE46-DB76-40E6-89B8-DBA2EECBC71D
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp