Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

(Vietpeace) Ngày 10/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|51473767-95B5-4664-A264-691C26730801
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp