Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ I

(Vietpeace) Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ I được tổ chức tại hai tỉnh Khỏn Kèn và Udon Thani, Thái Lan từ ngày 14-19/12/2016. Ban thông tin đối ngoại xin giới thiệu một vài hình ảnh của Liên hoan.
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|4256BACD-2FFD-4130-9E3F-BB81F4C328E2
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp