Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

(Vietpeace) Ngày 6/1, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|BF6A84B7-267E-4328-A403-93F123CB4B9F
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp